facebook tracking
Tilbage til Data og Personlige oplysninger

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for rekruttering ved hjælp af Teamtailor

Tjenesten til håndtering af jobansøgninger og forenkling af rekrutteringsprocessen ("Tjenesten") drives af Teamtailor på vegne af team.blue Denmark ("herefter ”team.blue” og ”vi”).  

1. Generelt

team.blue indsamler og behandler persondata som led i jobansøgnings- og rekrutteringsprocessen. I denne persondatapolitik for Ansøgere kan du læse mere om, hvordan team.blue behandler dine persondata, når du ansøger om et job hos os.  

Den dataansvarlige for al behandling af persondata omhandlede en Ansøger er team.blue Denmark A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg – CVR-nummer 29 41 20 06. 

2. Indsamling af personoplysninger

Vi er ansvarlige for behandlingen af de persondata, som Ansøgere oplyser via Tjenesten, og for de persondata, vi på andre måder indsamler via Tjenesten. 

Typer af persondata, der indsamles og behandles 

De kategorier af persondata, der indsamles via Tjenesten og videre behandles vil udgøre:   

 • Almindelige kontaktoplysninger, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.  
 • Øvrige oplysninger, som fremgår af ansøgningen, CV, uddannelsesmæssig baggrund og øvrige medsendte dokumenter, f.eks. eksamensbeviser.  
 • Foto, som vedlægges af egen drift.
 • Video.
 • Personligheds- og færdighedstests (visse stillinger).  
 • Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold.

Kun data, der er relevante for rekrutteringsprocessen, indsamles og behandles. 

3. Formål og grundlag for behandling

Vi behandler Ansøgerens persondata til følgende formål:

 • At gennemføre en rekruttering 
 • At vi har et relevant grundlag for at besvare henvendelser fra jobansøgere, der ønsker feedback på deres ansøgninger

Persondata indsamles via Tjenesten, når Ansøgeren; 

 • sender en ansøgning via Tjenesten, tilføjer persondata om sig selv enten personligt eller ved at bruge en tredjepart som Facebook eller LinkedIn,  
 • anvender Tjenesten til at komme i kontakt med team.blues rekrutteringsafdeling 
 • angiver identificerbare og relevante data via chat (leveres via webstedet, der Ansøger Tjenesten) 

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kende dig som kandidat (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1). 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, som du har offentliggjort på sociale medier på baggrund af vores legitime interesse i at kende dig som kandidat (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1). 

Vi indsamler og behandler referencer fra dine tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter efter aftale med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1).


4. Opbevaring og overførsel

Persondata indsamlet via Tjenesten opbevares og behandles inden for EU / EØS samt tredjelande, som Europa-Kommissionen anser for at have et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau eller behandles af leverandører, der har indgået bindende aftaler, der fuldt ud overholder reglerne om overførsler til tredjelande. 

Hvor længe persondata behandles 
Vi opbevarer dine persondatasom er indsamlet via Tjenesten, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet, og i den efterfølgende periode, hvor vi mener, at din ansøgning er relevant for os, men aldrig mere end 6 måneder. Hvis lovgivningen forpligter os til at gemme oplysningerne længere tid eller, hvis formålet med at gemme oplysningerne er fastlæggelse af et retskrav, kan perioden være længere. Vi kan behandle dine oplysninger i længere perioder end beskrevet ovenfor i anonymiseret form, som betyder, at oplysningerne ikke vil kunne henføres til dig.  

Persondata, der behandles med henblik på en samlet analyse eller markedsundersøgelse, vil altid blive anonymiseret. Sådanne oplysninger kan herefter ikke bruges til at identificere en bestemt Ansøger. 

5. Ansøgerens rettigheder

Som den registrerede har Ansøgeren en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Ansøgeren har ret til at anmode os om følgende: 

 • At få indsigt i sine persondata 
 • At få rettet, ændret eller slettet sine persondata 
 • At få begrænset behandlingen af sine persondata 

Ansøgere har ret til at anmode om (1) kopi af deres egne behandlede persondata uden omkostninger. For yderligere kopier har team.blue ret til at opkræve et rimeligt gebyr grundet de administrative omkostninger for en sådan efterspørgsel. 

Ansøgeren har derudover ret til at protestere over behandlingen af sine persondata og har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. 

Hvis behandlingen af persondata er baseret på et samtykke, har Ansøgeren ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid. Hvis samtykket trækkes tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt, og tilbagekaldelsen vil således ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket 

6. Sikkerhed

Vi træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at Ansøgerens persondata behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og Databeskyttelsesforordningen.  


7. Overførsel af persondata til tredjepart

Vi overfører kun Ansøgernes persondata til tredjeparter, vi har tillid til. Vi vælger omhyggeligt vores partnere for at sikre, at Ansøgerens persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil aldrig sælge en Ansøgers persondata til en tredjepart.  

Vi overfører kun persondata til tredjeparter under de begrænsede omstændigheder beskrevet i det følgende: 

Vi kan dele Ansøgeres persondata med vores koncern og tilknyttede virksomheder. 

I visse tilfælde overlader vi persondata til team.blues samarbejdspartnere og leverandører, som f.eks. Teamtailor, som leverer Tjenesten. Disse samarbejdspartnere behandler alene persondata på team.blues vegne og i overensstemmelse med team.blues instruks. 

Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte Ansøgerens data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret. 


8. Cookies

Når Ansøgere anvender Tjenesten, kan oplysninger gemmes som cookies. Cookies er passive tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren på Ansøgerens enhed, f.eks. computer, mobiltelefon eller tablet, når man anvender Tjenesten. Teamtailor bruger cookies til at forbedre Ansøgerens brug af Tjenesten og indsamle oplysninger til f.eks. statistikker om brugen af Tjenesten. Dette sikrer, vedligeholder og forbedrer Tjenesten. Oplysningerne, som indsamles via cookies, kan i nogle tilfælde være persondata og reguleres i sådanne tilfælde af vores Cookiepolitik. 

Ansøgere kan til enhver tid deaktivere brug af cookies ved at ændre de lokale indstillinger i deres enheder. Deaktivering af cookies kan påvirke oplevelsen af Tjenesten, for eksempel, ved at deaktivere nogle funktioner. 

9. Ændringer

Vi har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer eller tilføjelser til denne Persondatapolitik. Den seneste version af Persondatapolitikken vil altid være tilgængelig via Tjenesten.  


10. Kontakt

For spørgsmål, yderligere oplysninger om vores håndtering af persondata eller andre forhold, bedes du bruge nedenstående kontaktoplysninger; dk-compliance@team.blue 

Teamtailor

Karriereside fra Teamtailor